Πεντέλης 1ο Σύστημα Δασοπροσκόπων

Αρχηγός Συστήματος: ΕΡΑΤΩ ΖΕΛΙΟΥ

Τηλέφωνο Αρχηγού: 6946814003

e-mail Αρχηγού: erato.zeliou@hotmail.com

Τηλέφωνο Συστήματος:

 

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Εστία: Αγ. Τιμοθέου 1, 15236 Πεντέλη

Δεύτερη Εστία: Αλήθειας 4, 15236 Νέα Πεντέλη

 

Ιστοχώρος Συστήματος

 

e-mail Συστήματος

pendel_1@peanattikis.org

pendeli2
pendeli1
pendeli2
pendeli1
Εστία Εκτύπωση

 

Δεύτερη Εστία Εκτύπωση