Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στις γενικές διευθύνσεις:

peanattikis@sep.org.gr ή info@peanattikis.org

Επίσης στα αναφερόμενα τηλέφωνα ή διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ενότητας "Επιτελείο".

Για επικοινωνία με συγκεκριμένα κλιμάκια, δείτε διευθύνσεις και τηλέφωνα στην σχετική ενότητα.

 

Για θέματα του ιστοχώρου απευθυνθείτε στο:

webmaster@peanattikis.org