Εμπρός Λυκοπουλάκια (α' αστέρι)

Εμπρός Λυκοπουλάκια
της ζούγκλας τα παιδιά,
να πούμε τ΄ αδελφού μας
τραγούδια απ΄ την καρδιά.

Εβγήκε στο κυνήγι
με πόδια τρυφερά,
μα τόνα μάτι ανοίγει και
λάμπει από χαρά.