Μέσα στα πυκνά τα δάση

Μέσα στα πυκνά τα δάση
ζιμ - ζιρίμ - ζιμ - ζιμ - ζιμ - ζιμ
ο γερόλυκος φωνάζει
ζιμ - ζιρίμ - ζιμ - ζιμ - ζιμ - ζιμ
και αμέσως τα μικρά
τε - τερέ - τε - τέε
κύκλο κάνουνε σφιχτά
τε - τερέ - τε - τέε
και αυτός τα συμβουλεύει
βάου - βάου - βάου - βάου - βάου - βάου
και ό,τι του ζητούν τους λέει
τε - τερέ - τε - τερέ - τε - τερέ - τε - τέε

Της Ελλάδος τα παιδάκια
ζιμ - ζιρίμ - ζιμ - ζιμ - ζιμ - ζιμ
τα μικρά Λυκοπουλάκια
ζιμ - ζιρίμ - ζιμ - ζιμ - ζιμ - ζιμ
τον Ακέλα ερωτούν
τε - τερέ - τε - τέε
και όλο συμβουλές ζητούν
τε - τερέ - τε - τέε
και αυτός τα συμβουλεύει
βάου - βάου - βάου - βάου - βάου - βάου
και ό,τι του ζητούν τους λέει
τε - τερέ - τε - τερέ - τε - τερέ - τε - τέε.