Τραγούδι της δουλειάς, Το

Εμπρός ας αρχίσουμε όλοι δουλειά
μ΄ ανάλαφρη καρδιά.
Αυτή θα μας δώσει υγεία, χαρά,
εμπρός για τη δουλειά.

ΕΠΩΔΟΣ
Δούλευε, δούλευε γέλα πολύ
δίχως δουλειά είν΄ η ζήση πεζή
δουλειά - χαρά, δουλειά χαρά
όλοι μαζί στη δουλειά.

Η δούλεψη κάνει γερά τα κορμιά
δίνει υγεία, χαρά.
Οι φίλοι γνωρίζονται μεσ΄ τη δουλειά
ειν΄ η φιλία ιερά.