Έχασα το ντο

Έχασα το ντο του μικρού κλαρίνου
σαν το μάθει ο Ακέλας τι θα πει
θα με διώξει απ΄ την Αγέλη στη στιγμή
Τοπακαραρόπ
τοπάο παο πα (δις)

Εχασα το ρε
Εχασα το μι
Εχασα το φα
Εχασα το σολ
Εχασα το λα
Εχασα το σι

Εχασα το ντο, το ρε, το μι, το φα,
το σολ, το λα, το σι του μικρού κλαρίνου.