Γιαννάκη το μωρό, Του

Του Γιαννάκη το μωρό
έχει κρύο στο λαιμό
και το τρίψανε με καμφορέλαιο.

ΕΠΩΔΟΣ
Καμφο - καμφο - καμφορέλαιο (δις)
και το τρίψανε με καμφορέλαιο.

Του Γιαννάκη το μωρό
έχει κρύο στο ...
και το τρίψανε με καμφορέλαιο.

Του Γιαννάκη το μωρό
έχει αψξού στο ...
και το τρίψανε με καμφορέλαιο.

Του Γιαννάκη το μωρό
έχει ...
και το τρίψανε με καμφορέλαιο.