Πελάου παιδιά, Του

Φυσάει το αγέρι γλυκά
πετάει η βάρκα στα γαλάζια νερά
με όρτσα όλα τα λευκά της πανιά,

Κι εμείς, του πελάου παιδιά,
βάζουμε πλώρη γι΄ ακρογιάλια χρυσά
μ΄ όνειρα χίλια και καθάρια καρδιά.