Ηταν ένα μικρό καράβι

Ηταν ένα μικρό καράβι (δύο φορές)
που ήταν α α αταξίδευτο (δύο φορές)
ωέ ...

Κι έκανε ένα μακρύ ταξίδι (δύο φορές)
μέσα εις τη τη τη Μεσόγειο (δύο φορές)
ωέ ...

Και σε πεντ΄ έξι εβδομάδες (δύο φορές)
σωθήκαν ο ο όλες οι τροφές (δύο φορές)
ωέ ...

Και τότε ρίξανε τον κλήρο (δύο φορές)
να δούνε ποιός ποιός ποιός θα φαγωθεί (δύο φορές)
ωέ ...

Κι ο κλήρος πέφτει στον πιο νέο (δύο φορές)
που ήταν α α αταξίδευτος (δύο φορές)
ωέ ...