Ψέματα, Τα

Στραβός βελόνα γύρευε ολά ολά (δις)
σε ένα αχυρώνα βατσιτσέλο βατσιτσό (δις)

και ο κουφός του έλεγε ολά ολά (δις)
πως άκουσ΄ ένα κρότο βατσιτσέλο βατσιτσό(δις)

Πολλά ψέματα είπαμε ολά ολά (δις)
ας πούμε και μι΄ αλήθεια βατσιτσέλο βατσιτσό(δις)

Ο κόκκορας εγέννησε ολά ολά (δις)
σαράντα κολοκύθια βατσιτσέλο βατσιτσό(δις)

Τα κολοκύθια είχανε μέσα νερό(δις)
και το νερό βατράχια βατσιτσέλο βατσιτσό(δις)