Α' Βοήθειες στο Βουνό

 

Του Ιατρού–Ορθοπεδικού Θεοδοσίου Κουκουμπή Του Ιατρού-Ακτινολόγου Ηλία Μπρούτζου Του Ιατρού–Καρδιολόγου Πάνου Χλωροκώστα