Σπηλαιολογία

Parnitha7.gif (7623 bytes) Ενα από τα χαρακτηριστικότερα σημεία της Πάρνηθας είναι και το σπήλαιο του Πανός. Βρίσκεται στην Δυτική μεριά του βουνού και μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ ενδιαφέρον μέρος για τις πρώτες γνώσεις σπηλαιολογίας της Κοινότητας. Θα χρειαστείτε βέβαια τον κατάλληλο εξοπλισμό αλλά εάν απυεθυνθείτε σε σπηλαιολογικούς συλλόγους, όπως η ΣΠΕΛΕΟ, σίγουρα θα βρείτε κάποια άκρη ώστε να πραγματοποιήσετε την δταστηριότητα σωστά και με ασφάλεια. Σε καμμία περίπτωση, πάντως, μην επιχειρήσετε παρόμοια πράγματα εάν δεν είστε 100% γνώστες του αντκειμένου. Τα αποτελέσματα μπορεί να είναι πολύ άσχημα. Για να φτάσετε στο Σπήλαιο του Πανός υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Περισσότερες πληροφορίες στη ΔΙΑΔΡΟΜΗ 6.

{backbutton}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *