του Χριστόφορου Κουνιάκη

Μετεωρολογία ονομάζεται η επιστήμη που ασχολείται με την πρόγνωση του καιρού. Οι παράγοντες που διαμορφώνουν τον καιρό είναι τέσσερις:

  1. Ο Ήλιος, που η ενέργεια της ακτινοβολίας του καθορίζει την κατάσταση της ατμόσφαιρας.
  2. Η Γή, που η ιδιαίτερη γεωμετρία της υπαγορεύει τα διάφορα χαρακτηριστικά του καιρού και του κλίματος.
  3. Η Γήινη Ατμόσφαιρα, που μεταβάλλει την ηλιακή ακτινοβολία κατά το πέρασμά της προς τη γη.
  4. Τα γεωφυσικά χαρακτηριστικά της επιφάνειας της γης – βουνά, κοιλάδες, ωκεανοί κλπ, που μεταβάλλουν μεγάλο μέρος της ατμόσφαιρας καθώς περιδίνεται γύρω από τη γη.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *