Τους κινδύνους στο Βουνό τους χωρίζουμε γενικά σε αντικειμενικούς και υποκειμενικούς. Αντικειμενικοί κίνδυνοι είναι οι καιρικές συνθήκες, η σαθρότητα του εδάφους και γενικά οι κίνδυνοι που δεν εξαρτώνται από την ανθρώπινη θέληση. Τους αντικειμενικούς κινδύνους αντιμετωπίζουμε με το να τους αποφεύγουμε, πράγμα που σημαίνει ότι γνωρίζουμε καλά το Βουνό.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *