Του Γιώργου Ι. Δημαινά

Η υπόθεση του προσανατολισμού σίγουρα δεν βασίζεται μόνο στην πυξίδα. Είναι αναγκαίο να έχουμε και τη δυνατότητα της ανάγνωσης του χάρτη, καθώς και την ικανότητα συλλογής και αξιολόγησης διαφόρων πληροφοριών.
Σύμφωνα με διεθνή στατιστικά στοιχεία, ένας μεγάλος αριθμός ατυχημάτων οφείλεται άμεσα ή έμμεσα σε λάθος προσανατολισμό. Όταν οι καιρικές συνθήκες είναι καλές και το βουνό μας είναι αρκετά γνωστό, τότε σίγουρα ο προσανατολισμός είναι μια απλή υπόθεση. Όταν όμως πρόκειται να κάνουμε μια ανάβαση ή διάσχιση σε άγνωστο βουνό και οι καιρικές συνθήκες δεν είναι βέλτιστες, τότε σίγουρα θα πρέπει να έχουμε αρκετές γνώσεις γύρω από την τεχνική του προσανατολισμού, ώστε να φτάσουμε στο στόχο μας. Η τεχνική του προσανατολισμού αποτελείται από δύο μέρη:

  1. Το πρώτο μέρος είναι η ανάγνωση του χάρτη
  2. Το δεύτερο μέρος το αποτελούν: η χρήση της πυξίδας, ο υπολογισμός του χρόνου, ο υπολογισμός της απόστασης και η χρήση του αλτίμετρου.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *