Αλτίμετρο

Το αλτίμετρο είναι αρκετά σημαντικό μέσο τόσο για τον υπολογισμό του υψομέτρου και την εύρεση του προσανατολισμού, όσο επίσης και για την πρόβλεψη του καιρού.

Το αλτίμετρο ουσιαστικά είναι ένα βαρόμετρο και λειτουργεί με την βαρομετρική αρχή, δηλαδή αυξανόμενου του ύψους έχουμε μείωση της βαρομετρικής πίεσης η οποία προκαλεί, μέσω ενός μηχανικού συστήματος πίεσης, απόκλιση στον δείκτη του ύψους. Επειδή λοιπόν λειτουργεί με την βαρομετρική πίεση, οι αλλαγές του καιρού το επηρεάζουν. Θα πρέπει έτσι , στα γνωστά σημεία να το ρυθμίζουμε ξανά, ώστε να έχουμε μεγαλύτερη ακρίβεια στις ενδείξεις. Επίσης μπορούμε όταν είμαστε σε καταφύγιο, να το ρυθμίσουμε στο ύψος του καταφυγίου και αν το πρωί δείχνει μεγαλύτερο ύψος τότε η ατμοσφαιρική πίεση έχει πέσει και ο καιρός δεν προβλέπεται καλός και αντιστρόφως.

Το αλτίμετρο μας βοηθάει επίσης και στις εξής περιπτώσεις:

  • Όταν κατεβαίνουμε ή ανεβαίνουμε μία ράχη και η ορατότητα είναι κακή, τότε με βάση το χάρτη (ανάγνωση των ισοϋψών) και το υψόμετρο, μπορούμε να βρούμε το σημείο το οποίο βρισκόμαστε.
  • Όταν έχουμε πάλι κακή ορατότητα και κάνουμε τραβέρσα, μας βοηθάει να προχωρούμε οριζόντια αποφεύγοντας την τάση που συνήθως έχουμε να χάνουμε ύψος.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *