Χάραξη Πορείας

Έχοντας μελετήσει καλά το χάρτη, προσπαθούμε να επιλέξουμε τη συντομότερη και ασφαλέστερη διαδρομή. Χαράζουμε λοιπόν πάνω στο χάρτη το δρομολόγιο που θέλουμε να ακολουθήσουμε και το χωρίζουμε σε μικρά τμήματα. Την διαδρομή αυτή την αντιγράφουμε σε ένα λευκό χαρτί, σημειώνοντας τα σημεία που η διαδρομή αλλάζει κατεύθυνση, καθώς και τυχόν χαρακτηριστικά σημάδια που βρίσκονται κοντά (πηγές, βράχια, ορθοπλαγιές, εκκλησίες). Στη συνέχεια υπολογίζουμε βάσει της κλίμακας του χάρτη τις οριζόντιες αποστάσεις των ενδιάμεσων τμημάτων καθώς και τα αντίστοιχα ύψη και τα γράφουμε στην σχεδιασμένη διαδρομή μας. Κατόπιν υπολογίζουμε με την πυξίδα τη γωνία πορείας του κάθε τμήματος της διαδρομής μας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *