Αν ένα παιδί τύχει να σου πει
πως Λυκόπουλο είναι, να μην γελαστείς.
Γιατί ψέματα πάντα θα σου πει
αν δε το ιδείς φαιδρό.

Γιατί πάντα ένα Λυκάκι,
δεν θυμώνει, δεν δακρύζει.
Κι αν ένα κακό πάθει μια φορά,
εύθυμο ευθύς σφυρά.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *