Ητανε μια φρεγάτα παιδια, ήτανε μια φρεγάτα
γλάρο τη λέγανε, φτιάξτε μια καντηλίτσα,
γλάρο τη λέγανε, κάνε μια ψαλλιδιά.

Στο πρώτο της ταξίδι παιδιά, στο πρώτο της ταξίδι
όλα πάνε καλά, κάνε μια καντηλίτσα,
όλα πάνε καλά, κάνε μια ψαλλιδιά.

Στο δεύτερο ταξίδι παιδιά, στο δεύτερο ταξίδι
κοπήκαν τα σχοινία, κάνε μια καντηλίτσα,
κοπήκαν τα σχοινία, κάνε μια ψαλλιδιά.

Στο τρίτο της ταξίδι παιδιά, στο τρίτο της ταξίδι
σχίστηκαν τα πανιά, κάνε μια καντηλίτσα,
σχίστηκαν τα πανιά, κάνε μια ψαλλιδιά.

Στο τέταρτο ταξίδι παιδιά, στο τέταρτο ταξίδι
εμπήκανε νερά, κάνε μια καντηλίτσα,
εμπήκανε νερά, κάνε μια ψαλλιδιά.

Το πλήρωμά της όλο παιδιά , το πλήρωμά της όλο,
πνίγηκε στα ρηχά, κάνε μια καντηλίτσα,
πνίγηκε στα ρηχά, κάνε μια ψαλλιδιά.

Εσώθηκε ένας μόνο παιδιά, εσώθηκε ένας μόνο,
χωρίς να κολυμπά, κάνε μια καντηλίτσα,
χωρίς να κολυμπά, κάνε μια ψαλλιδιά.

Πηδώντας βράχο βράχο παιδιά, πηδώντας βράχο βράχο
έθφασε στη στεριά, κάνε μια καντηλίτσα,
έθφασε στη στεριά, κάνε μια ψαλλιδιά.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *