Ηταν ένα μικρό καράβι (δύο φορές)
που ήταν α α αταξίδευτο (δύο φορές)
ωέ …

Κι έκανε ένα μακρύ ταξίδι (δύο φορές)
μέσα εις τη τη τη Μεσόγειο (δύο φορές)
ωέ …

Και σε πεντ΄ έξι εβδομάδες (δύο φορές)
σωθήκαν ο ο όλες οι τροφές (δύο φορές)
ωέ …

Και τότε ρίξανε τον κλήρο (δύο φορές)
να δούνε ποιός ποιός ποιός θα φαγωθεί (δύο φορές)
ωέ …

Κι ο κλήρος πέφτει στον πιο νέο (δύο φορές)
που ήταν α α αταξίδευτος (δύο φορές)
ωέ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *