Καινούργιο Λυκοπουλάκι
καλώς ήλθες μεσ΄ στη φωλιά.

Θα γενείς με μας αδελφός
μ΄ ανοιχτά δύο μάτια στο φώς.
Στης ζούγκλας θα σ΄ οδηγήσουν
το Νόμο Λύκοι παλιοί.

Οπου πας μια πράξη καλή
και τραγούδια μεσ΄ στη δουλειά.
Καινούργιο Λυκοπουλάκι
καλώς ήλθες μεσ΄ στη φωλιά.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *