Μέσα στα πυκνά τα δάση
ζιμ – ζιρίμ – ζιμ – ζιμ – ζιμ – ζιμ
ο γερόλυκος φωνάζει
ζιμ – ζιρίμ – ζιμ – ζιμ – ζιμ – ζιμ
και αμέσως τα μικρά
τε – τερέ – τε – τέε
κύκλο κάνουνε σφιχτά
τε – τερέ – τε – τέε
και αυτός τα συμβουλεύει
βάου – βάου – βάου – βάου – βάου – βάου
και ό,τι του ζητούν τους λέει
τε – τερέ – τε – τερέ – τε – τερέ – τε – τέε

Της Ελλάδος τα παιδάκια
ζιμ – ζιρίμ – ζιμ – ζιμ – ζιμ – ζιμ
τα μικρά Λυκοπουλάκια
ζιμ – ζιρίμ – ζιμ – ζιμ – ζιμ – ζιμ
τον Ακέλα ερωτούν
τε – τερέ – τε – τέε
και όλο συμβουλές ζητούν
τε – τερέ – τε – τέε
και αυτός τα συμβουλεύει
βάου – βάου – βάου – βάου – βάου – βάου
και ό,τι του ζητούν τους λέει
τε – τερέ – τε – τερέ – τε – τερέ – τε – τέε.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *