Ο Μόγλης στα λημέρια μας εφάνηκε
μα τα μπάντερλογκ τον επιάσανε
για δες και την ωραία μας ουρά
που είναι όμορφη και μακριά.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *