Όρθια τ΄ αυτιά σου Λυκόπουλο,
πάντοτε ν΄ ακούς τον Γερόλυκο.
Κλείσε τ΄ αυτιά σου Λυκόπουλο,
στον ευατό σου τον νεώτερο.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *