Σαν πήγα στα Λυκάκια, Λυκάκι να γένω (δις)
Λυκάκι να γενώ χαρούμενο και γελαστό
και γελαστο
Λυκάκι να γενώ πάντοτε χαρωπό.

Τζόκεϋ καπελλάκι μου `δώσαν να φορώ (δις)
Μου `δώσαν να φορώ με τι καμάρι περπατώ,
περπατώ
Μου `δώσαν να φορώ με τι χαρά εγώ.

Μια καλή πράξη μου `παν να κάνω πάντα εγώ (δις)
Να κάνω πάντα εγώ χωρίς να παίρνω ευχαριστώ,
ευχαριστώ
Να κάνω πάντα εγώ, χωρίς ευχαριστώ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *