Του Γιαννάκη το μωρό
έχει κρύο στο λαιμό
και το τρίψανε με καμφορέλαιο.

ΕΠΩΔΟΣ
Καμφο – καμφο – καμφορέλαιο (δις)
και το τρίψανε με καμφορέλαιο.

Του Γιαννάκη το μωρό
έχει κρύο στο …
και το τρίψανε με καμφορέλαιο.

Του Γιαννάκη το μωρό
έχει αψξού στο …
και το τρίψανε με καμφορέλαιο.

Του Γιαννάκη το μωρό
έχει …
και το τρίψανε με καμφορέλαιο.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *