Φυσάει το αγέρι γλυκά
πετάει η βάρκα στα γαλάζια νερά
με όρτσα όλα τα λευκά της πανιά,

Κι εμείς, του πελάου παιδιά,
βάζουμε πλώρη γι΄ ακρογιάλια χρυσά
μ΄ όνειρα χίλια και καθάρια καρδιά.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *