1η εκδοχή: Μία εβδομάδα πριν ζητάμε από τα λυκόπουλα να ζωγραφίσουν με αφορμή μια ιδέα(π.χ. κατασκήνωση/καλοκαιρινές διακοπές/Χριστούγεννα/Πάσχα) και να μας στείλουν τις ζωγραφιές τους μέσω e-mail.Μία εβδομάδα αργότερα ζητάμε από τα λυκόπουλα στο πλαίσιο της συγκέντρωσής μας να διηγηθούν μια ιστορία με βάση την εικόνα που έχουν ζωγραφίσει. Στη συνέχεια ο υπεύθυνος βαθμοφόρος συντονιστής δείχνει 3-4 ζωγραφιές από αυτές που του έστειλε η Αγέλη με share screen και  όλοι μαζί ταυτόχρονα προσπαθούν να μαντέψουν ποια ζωγραφιά περιγράφηκε(1-2-3 είναι το Γ π.χ.) από κοινού και το άτομο που περιέγραψε προσπαθώντας ίσως να παραπλανήσουν και τους γύρω. Οι υπόλοιποι δεν πρέπει να αποκαλύψουν ποια η ζωγραφιά τους.

2η εκδοχή: Ο βαθμοφόρος συντονιστής έχει μαζεμένες διάφορες κάρτες dixit ή γενικά σουρεαλιστικές εικόνες. Στέλνει 1 από αυτές κάθε φορά σε ένα λυκόπουλο. Αυτό την περιγράφει και έπειτα ο υπεύθυνος βαθμοφόρος συντονιστής δείχνει 3-4 ζωγραφιές από αυτές που του έστειλε η Αγέλη με share screen και  όλοι μαζί ταυτόχρονα προσπαθούν να μαντέψουν ποια ζωγραφιά περιγράφηκε(1-2-3 είναι το Γ π.χ.) από κοινού και το άτομο που περιέγραψε προσπαθώντας ίσως να παραπλανήσουν και τους γύρω.

Υλικά: Ζωγραφιές /κάρτες dixit

3η Εκδοχή (Mysterium): Όλα τα λυκόπουλα καλούνται να επιλύσουν ένα μυστήριο με τη βοήθεια του αφηγητή. Μπορεί να παιχτεί είτε σε ολόκληρη την αγέλη, αλλά ιδανικά σε εξάδες. Ένα λυκόπουλο έχει το ρόλο του αφηγητή και όλα τα υπόλοιπα λυκόπουλα είναι οι ερευνητές. Υπάρχει μια λίστα με υπόπτους με ξεχωριστά χαρακτηριστικά σε τρεις κατηγορίες (ενδεικτικά: παρουσιαστικό, κατοικίδιο, μέσο μετακίνησης- αυτά μπορούν να διαμορφωθούν και με βάση τον στόχο, μύθο κλπ), η οποία δίνεται σε όλους τους ερευνητές. Ο αφηγητής έχει κάρτες dixit και τον ένοχο (πχ ο ένοχος έχει καπέλο, λαγό και είναι πάνω σε ποδήλατο). Το παιχνίδι παίζεται σε 3 γύρους. Σε κάθε γύρο ο αφηγητής παρουσιάζει 3 κάρτες σε όλα τα λυκόπουλα που αντιστοιχούν σε ένα στοιχείο της κατηγορίας (πχ πρώτος γύρος 3 κάρτες για το παρουσιαστικό). Στη συνέχεια οι ερευνητές συζητάνε μεταξύ τους για ποιον ύποπτο θεωρούν ότι αντιστοιχούν τα στοιχεία και μετά προχωράνε στους επόμενους γύρους. Μετά από τους τρεις γύρους, οι ερευνητές θα πρέπει να επιλέξουν ποιος θεωρούν ότι είναι εν τέλει ο ένοχος. Μόλις αποφασίσουν μεταξύ τους, το λένε στον αφηγητή και γίνεται η αποκάλυψη του ενόχου.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *