Παραλλαγή του κλασσικού παιχνιδιού όνομα-ζώο-φυτό, στο οποίο σε έναν ορισμένο χρόνο τα λυκόπουλα καλούνται να γράψουν μια λέξη που ξεκινάει από συγκεκριμένο γράμμα από κάποια προσκοπική κατηγορία. Προτεινόμενες κατηγορίες: Χαρακτήρες από το βιβλίο της Ζούγκλας ή προσκοπικά ονόματα, Ονόματα Αστερισμών, Πράγματα που χρησιμοποιούμε στην κατασκήνωση, πράγματα που έχουμε στο σακίδιό μας, ζώα που βρίσκουμε στη κατασκήνωση, φυτά που βρίσκουμε στη κατασκήνωση, χώρες που υπάρχουν πρόσκοποι, προσκοπική τεχνική κτλ. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *