23 Μαΐου 2006

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 15/06

Προς: Αρχηγούς Συστημάτων

Κοιν.: Ε.Π. Αττικής, Γ.Ε.

ΘΕΜΑ: Ανταποδοτικότητα της Απογραφής

Αγαπητοί συνεργάτες,

Όπως διαβάσατε στην ανακοίνωση 50/06 του Γενικού Εφόρου, καθιερώνεται η επιστροφή του ποσού της απογραφής των νέων μελών στις Περιφέρειες, ανάλογα με το ποσοστό επίτευξης των Κριτηρίων Αξιολόγησης που θεσπίζονται.

Δεδομένου ότι και η αύξηση των μελών, αλλά και η επίτευξη των Κριτηρίων εξαρτάται κατά το μεγαλύτερο μέρος από τα Συστήματα, η Περιφέρεια Ανατολικής Αττικής θεωρεί ότι η επιστροφή πρέπει να φτάνει στα Συστήματα, ανάλογα με την αύξηση της δύναμής τους και με την επίτευξη των κριτηρίων, όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

Για να γίνει αυτό εφικτό, θα πρέπει κάθε Σύστημα να επιστρέψει στην Περιφέρεια (στον Έφορο Διοίκησης κο Μιχάλη Πλαδέλη, τηλ. —, e-mail: peanattikis@sep.org.gr ) συμπληρωμένη την επισυναπτόμενη κατάσταση μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, ώστε και η Περιφέρεια να αποστείλει έγκαιρα την ανάλογη κατάσταση στη Γ.Ε.

Παρακαλώ όλους να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να πετύχουν το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό των κριτηρίων, όχι μόνο για οικονομικούς λόγους, αλλά κυρίως γιατί έτσι πετυχαίνονται οι επιμέρους στόχοι του Συστήματος που συνθέτουν το βασικό στόχο, δηλαδή την παροχή ποιοτικού προσκοπικού προγράμματος και διαπαιδαγώγησης σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο αριθμό παιδιών.

Με προσκοπικούς χαιρετισμούς

Άγγελος Καραμάνης

Περιφερειακός Έφορος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *