3 Φεβρουαρίου 2006

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 4/06

 

Προς: Τους A.K.A. της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

Κοιν.: Α.Σ. της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, Όλους τους βαθμοφόρους

 

ΘΕΜΑ: Βράβευση Κοινοτήτων

 

Αγαπητοί μου

Κατά την διάρκεια της χειμερινής περιόδου, από τις Κοινότητες της Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής, πραγματοποιήθηκαν 16 χειμερινές εκδρομές.

Ο Κλάδος Ανιχνευτών της Περιφέρειας, αξιολόγησε τις δράσεις αυτές και με κριτήρια τα στοιχεία του προγράμματος (ο συνδυασμός στοιχείων έντονης περιπέτειας, η ορεινή πεζοπορία, η εκ-παίδευση σε χειμερινές συνθήκες, η Ανίχνευση Φύσης, η Πρωτογενής Έρευνα η Προσφορά σε απομα-κρυσμένες περιοχές, τα παιχνίδια Προσκοπικής Τεχνικής, οι παρουσιάσεις προσωπικού ενδιαφέροντος, η ζωή στη Φύση) και την εφαρμογή σωστής μεθοδολογίας του κλάδου στην προετοιμασία, οργάνωση και διεξαγωγή, βραβεύει τις παρακάτω Κοινότητες:

  • 1η Κοινότητα Παπάγου
  • 1η Κοινότητα Ψυχικού
  • 2η Κοινότητα Χαλανδρίου
  • 1η Κοινότητα Αγίας Παρασκευής
  • 3η Κοινότητα Αγίας Παρασκευής
  • 4η Κοινότητα Βριλησσίων
  • 1η Κοινότητα Κηφισιάς
  • 3η Κοινότητα Κηφισιάς
  • 1η Κοινότητα Θρακομακεδόνων

Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί κατά την διάρκεια του Πανοράματος Μεγάλων Δράσεων Υπαίθρου στις 12 Μαρτίου στο Χολαργό, όπου οι παραπάνω Κοινότητες καλούνται να συμμε-τέχουν παρουσιάζοντας και τις χειμερινές τους δράσεις.

Συγχαίρω και τις 16 Κοινότητες που πραγματοποίησαν χειμερινές εκδρομές αφού η συ-γκεκριμένη δράση είναι απαραίτητο στοιχείο του προγράμματός τους και προτρέπω και τις υπόλοιπες Κοινότητες να οργανώνουν τέτοιες δράσεις με όλα τα στοιχεία που προβλέπονται από τον κανονισμό και την ανιχνευτική μεθοδολογία, όπως ταιριάζει στις Κοινότητες της Περιφέρειάς μας.

Με προσκοπικούς χαιρετισμούς

 

Άγγελος Καραμάνης

Περιφερειακός Έφορος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *