Αθήνα 27/10/2006

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 28/06

 

ΠΡΟΣ: Κοινότητες Ανιχνευτών

 

ΘΕΜΑ: Διοργάνωση Ανιχνευτικού Εργαστηρίου

 

Αγαπητοί μου,

O Κλάδος Ανιχνευτών της Περιφέρειάς μας, οργανώνει Ανιχνευτικό Εργαστήριο την Κυρια-κή 12/11/2006 (9.00–20.00). Το εργαστήρι θα έχει θέμα: «Η Τεχνική της Παρουσίασης» και θα πραγ-ματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του 2ου Γυμνασίου Αγίας Παρασκευής (Οδηγίες Προορισμού: Νεαπόλεως 5, στην Άνω πλατεία της Αγ. Παρασκευής στρίβετε δεξιά και συνεχίζετε όλο ευθεία, στο φανάρι περνάτε απέναντι, στα 200 μέτρα αριστερά βρίσκεται το 2ο Γυμνάσιο, δίπλα στο Πάρκο .)

Στο εργαστήρι μπορούν να συμμετάσχουν Ανιχνευτές απ’ όλες τις Κοινότητες της Περιφέ-ρειας Ανατολικής Αττικής και όλοι οι συμμετέχοντες στην Αποστολή της Κωνσταντινούπολης. Το σενά-ριο της Παρουσίασης αφορά την συγκεκριμένη Αποστολή γι αυτό και στο τέλος της παρακολούθησης των σταθμών θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της σε ευρύ Κοινό τις ώρες 18:00 – 19:00. Πα-ρακαλούνται όλοι οι Αρχηγοί των Ανιχνευτών που συμμετείχαν να απευθύνουν πρόσκληση σε γονείς και φίλους των παιδιών για τις παραπάνω ώρες. Στην εκδήλωση μπορούν να παραστούν και όποιοι Βαθμοφόροι το επιθυμούν.

Η παρακολούθηση του σεμιναρίου θα γίνει μόνο με Προσκοπική Στολή. Τους Ανι-χνευτές θα συνοδεύουν υποχρεωτικά Βαθμοφόροι από τις Κοινότητες τους. Οι συμμετέχοντες θα συμβάλλουν στις δαπάνες του εργαστηρίου με το ποσό των 10 € και θα φέρουν μαζί τους απα-ραίτητα φακό κεφαλής για τις ανάγκες του εργαστηρίου .

Οι Δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά με ονομαστική λίστα από κάθε Κοινότητα στον Έφορο Κλάδου Ανιχνευτών Μανώλη Άγριο, στο e-mail (magrios@otenet. gr.) μέ-χρι την Παρασκευή 3/11/06.

Στο εργαστήριο καλούνται να συμμετέχουν όλοι οι Βαθμοφόροι του κλάδου Ανιχνευτών που δεν το έχουν παρακολουθήσει στο παρελθόν, ώστε μελλοντικά να μπορούν να πραγματοποιούν ελκυ-στικές παρουσιάσεις συνθέσεως. Η συμμετοχή όλων κρίνεται αναγκαία γιατί η Παρουσίαση στην Κοινό-τητα Ανιχνευτών, αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία, αλλά και αυτή καθεαυτή η Αποστολή αποτέλε-σε πρωτόγνωρη Προσκοπική εμπειρία για όλους.

Με προσκοπικούς χαιρετισμούς

 

Άγγελος Καραμάνης

Περιφερειακός Έφορος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *