Αθήνα 4 Φεβρουαρίου 2006

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 6/06

 

ΠΡΟΣ : Όλους τους Βαθµοφόρους

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία Σχολής Αρχικής Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων»

 

Αγαπητοί µου,

Στα πλαίσια του Εκπαιδευτικού Προγράµµατος 2005-06 της Π.Ε. Ανατολικής Ατ-τικής και σε εφαρµογή του Κανονισµού Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Βαθµοφόρων, ανακοινώνε-ται ότι θα πραγµατοποιηθεί Σχολή Αρχικής Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων τις ηµεροµηνίες: 18 και 19 Μαρτίου 2006.

Στη Σχολή µπορούν να συµµετάσχουν Βαθµοφόροι που έχουν Εντολή Διοικήσεως και έχουν απογραφεί οι ίδιοι και τα Κλιµάκια τους για το έτος 2006. Κάθε Εκπαιδευόµενος θα συµβάλλει στις δαπάνες της Σχολής µε το ποσό των €20,00.

Αιτήσεις Συµµετοχής, σωστά συµπληρωµένες και υπογεγραµµένες και µε το ποσό των € 20,00, θα πρέπει να φθάσουν ιεραρχικά στην Π.Ε. Αν. Αττικής το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 8/3/2006

Αρχηγός της Σχολής θα είναι ο Εκπαιδευτής κ. Ευθύμιος Μπακογιάννης, Γενικός Γραμματέας Δ.Σ./Σ.Ε.Π. και έφορος Αεροπροσκόπων της Π.Ε. Αν. Αττικής.

Όσοι και όσες επιλεγούν να παρακολουθήσουν τη Σχολή αυτή θα ειδοποιηθούν έ-γκαιρα και τηλεφωνικά για τη συµµετοχή τους και τις λοιπές λεπτοµέρειες (εφόδια, υλικά κλπ).

Παρακαλούνται οι Τοπικοί Έφοροι καθώς και οι Αρχηγοί Συστηµάτων να ενηµερώσουν το ταχύτερο δυνατόν τους Βαθµοφόρους, σχετικά µε τη λειτουργία της Σχολής αυ-τής. Επίσης παρακαλούνται οι ΕΚΣ να ενισχύσουν όσους επιθυµούν να παρακολουθήσουν τη Σχολή.

Οι Βαθμοφόροι που θα συμμετάσχουν στη Σχολή μπορούν να προετοιμαστούν για τη Σχολή στα σεμινάρια γνώσεων προσκοπικής τεχνικής που θα λειτουργήσουν το Σάββατο 11/3/06 από τις 16.00 μέχρι 20.00 στο χώρο της Τ.Ε. Κηφισιάς, με αντικείμενα: Χάρτης-τοπογραφία, Α’ Βοήθειες-υγιεινή, Κόμποι-συνδέσεις και Επικοινωνία. Τα σεμινάρια αυτά μπορεί να παρακολου-θήσει και όποιος άλλος Βαθμοφόρος επιθυμεί.

Με προσκοπικούς χαιρετισμούς

 

Άγγελος Καραμάνης

Περιφερειακός Έφορος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *