5 Οκτωβρίου 2006

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 27/06

 

ΠΡΟΣ : Όλους τους Βαθµοφόρους

ΚΟΙΝ.: Εφορεία Περιοχής Αττικής, Γενικό Έφορο ΣΕΠ

 

ΘΕΜΑ: ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Π,Ε ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Γ.Σ ΣΕΠ

 

Αγαπητοί βαθμοφόροι,

Σύμφωνα με τον οργανισμό ΦΕΚ αρ. 26/17-2-1999 άρθρο 9 και 24 η Περιφέρεια μας συγκαλεί Συνέδριο των βαθμοφόρων της με σκοπό:

α) τη συζήτηση θεμάτων που αφορούν την προσκοπική κίνηση στην Περιφέρειά μας.

β) τη συζήτηση προτάσεων που θα υποβληθούν στα αρμόδια όργανα του ΣΕΠ σχετικά με τις αλλαγές στον Οργανισμό, στον κανονισμό Εκπαίδευσης και στον κλάδο Προσκόπων και

γ) την ανάδειξη βαθμοφόρων-εκπροσώπων της περιφερειακής εφορείας, ως μελών της Γενικής Συνέλευσης του ιδρύματος ΣΕΠ, για θητεία δύο ετών.

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2006 στο αμφιθέατρο του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος (Αγ. Παρασκευή) από το πρωί στις10.00 μέχρι το απόγευμα στις 18.00

Την οργάνωση έχει αναλάβει τριμελής οργανωτική επιτροπή που αποτελείται από τους:

  1. Μιχάλη Πλαδέλη, Έφορο Διοίκησης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
  2. Στέφανο Γαλανό, Έφορο Προσκοπικού Δικτύου Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
  3. Μιχάλη Αναγνωστόπουλο, Αρχηγό Εκπαιδευτικού Κέντρου Μενιδίου

Δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο και δικαίωμα υποβολής υποψηφιοτήτων έχουν οι βαθμοφόροι με τα προσόντα που αναγράφονται στο άρθρο 9 του οργανισμού ΦΕΚ 26/17-2-1999 και στον Κανονισμό Διοίκησης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΣΕΠ (Μέρος 2ο Κεφ. 4, § 4.1{α,β,γ,δ} 5 και 6) και αναφέρονται αναλυτικά πιο κάτω. Η οργανωτική επιτροπή, θα καλέσει όσους έχουν δικαίωμα συμμετοχής, με πρόσκληση και συνημμένο Έντυπο δήλωσης συμμετοχής που θα αποστείλει στους Τοπικούς Εφόρους και τους Αρχηγούς Συστημάτων. Το Συνέδριο θα αρχίσει στις 10.00 ακριβώς με την διαδικασία ανάδειξης του Προεδρείου και της Εφορευτικής Επιτροπής και αμέσως μετά θα αρχίσει η συζήτηση κατά θεματικούς κύκλους. Στις 16.00 θα παρουσιαστούν τα πορίσματα κάθε κύκλου στην ολομέλεια και θα ακολουθήσει γενική συζήτηση. Στις 17.30 θα αρχίσει η διαδικασία της ψηφοφορίας, που θα ολοκληρωθεί στις 19.00 ακριβώς για να ακολουθήσει η διαδικασία της καταμέτρησης των ψήφων. Κάθε σύνεδρος με δικαίωμα ψήφου μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του για σαράντα δύο (42) υποψήφιους, όσους η Περιφερειακή Εφορεία δικαιούται να αναδείξει (πλέον του Π.Ε.).

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο και την διαδικασία ανάδειξης έχουν οι Βαθμοφόροι που:

  1. έχουν εντολή Διοικήσεως (με ημερομηνία έκδοσης τουλάχιστο 20 ημέρες πριν την πραγματοποίηση του Συνεδρίου )
  2. Είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΣΕΠ (έχουν απογραφεί για το τρέχον έτος στην ΠΕ)
  3. Έχουν εκπληρώσει κάθε οικονομική υποχρέωση προς την Κεντρική Διοίκηση.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ:

Δικαιούνται να υποβάλλουν υποψηφιότητα οι βαθμοφόροι οι οποίοι εκτός από τα προσόντα της προηγουμένης παραγράφου έχουν επιπλέον και:

Εντολή Διοίκησης Βαθμοφόρου Αρχηγού ή Υπαρχηγού Τμήματος, Αρχηγού Συστήματος, Τοπικού Εφόρου ή Εφόρου Επιτελείου Τοπικής Εφορείας, Περιφερειακής Εφορείας, Εφορείας Περιοχής, Γενικής Εφορείας και είναι γραμμένοι στο Μητρώο Βαθμοφόρων του ΣΕΠ

  1. Διετή τουλάχιστον υπηρεσία Βαθμοφόρου.
  2. Πτυχίο Βασικής Εκπαίδευσης
  3. Ελληνική ιθαγένεια και
  4. Δεν βαρύνονται με συμπεριφορά που αντιβαίνει στις Αρχές του ΣΕΠ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Οι δηλώσεις συμμετοχής και οι αιτήσεις υποβολής υποψηφιότητας, σωστά συμπληρωμένες με όλα τα στοιχεία πρέπει να παραδοθούν στην οργανωτική επιτροπή του Συνεδρίου μέχρι την Πέμπτη 7/12/2002 ώρα 22.00 στα γραφεία της Περιφερειακής Εφορείας επίσης όσοι επιθυμούν μπορούν να στείλουν την αίτηση συμμετοχής και υποψηφιότητας με mail (peanattikis@sep.org.gr) η FAΧ (………….)

Υπενθυμίζεται ότι τα γραφεία της Περιφέρειας λειτουργούν κάθε Πέμπτη 20.30 μέχρι και 22.00, οδός Μεσσηνίας 39 στο Χαλάνδρι (κοντά στο σταθμό «Δουκίσσης Πλακεντίας»).

Με προσκοπικούς χαιρετισμούς 

 

Άγγελος Καραμάνης

Περιφερειακός Έφορος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *