Αθήνα 15/4/2007

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 10/07

 

ΠΡΟΣ: Κοινότητες Ανιχνευτών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

 

ΘΕΜΑ: 1η Αναρριχητική Συνάντηση Κοινοτήτων

 

Αγαπητοί µου,

Η Περιφερειακή Εφορεία Ανατολικής Αττικής σε εφαρμογή του ετήσιου προγράμματός της, οργανώνει τριήμερη εκδρομή του Κλάδου Ανιχνευτών με τίτλο:

«1η Αναρριχητική Συνάντηση Κοινοτήτων» στις 29,30/6 – 1/07/07 στον Εύηνο Πο-ταμό της Ορεινής Ναυπακτίας και στο ορεινό συγκρότημα της Βαράσοβας.

Η Δράση έχει ως στόχο την αλληλογνωριμία των ανιχνευτών και των Κοινοτήτων της Περιφέρειάς μας, τη γνωριμία με τη φύση και τους βιότοπους της περιοχής, την βίωση της έντονης περιπέτειας μέσα από το Ανιχνευτικό παιχνίδι.

Πρόκειται για ένα πολυδρώμενο το οποίο θα περιλαμβάνει: Rafting στον Εύηνο ποταμό, Orienteering, παιχνίδι θησαυρού, περιβαλλοντική δραστηριότητα με απελευθέρωση πουλιών στο βιότοπο, πρωτογενή έρευνα, πυρές, εισαγωγή στις τεχνικές της παραδοσιακής αναρρίχησης (Trad), εξοικείωση με τα υλικά και τον εξοπλισμό, sport climbing, μπάνιο στην θάλασσα.

Η διαμονή και τα δύο βράδια θα πραγματοποιηθεί στις όχθες του Εύηνου και την Κυριακή θα μεταβούμε στην Βαράσοβα για την επανάληψη των διαδρομών. Η μετακίνηση όλων των Κοινοτήτων θα πραγματοποιηθεί με πούλμαν. Τα γεύματα των Κοινοτήτων θα κα-λυφθούν αυτόνομα από κάθε Κοινότητα και όχι από τον κεντρικό σχεδιασμό. Το κόστος συμ-μετοχής θα οριστεί ακριβώς όταν θα οριστικοποιηθούν οι δραστηριοτήτων που θα γίνουν κα-τά την διάρκεια του τριημέρου.

Για την οργάνωση και το σχεδιασμό της δράσης θα πραγματοποιηθεί σύντομα συμβούλιο Κλάδου.

Οι αιτήσεις, σωστά συμπληρωμένες, πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά έως τις 20/05/07 στον Έφορο του Κλάδου Ανιχνευτών και Αρχηγό Δράσης Μανώλη Άγριο στο ( mail: magrios@otenet.gr, 6977071220)

Συνιστάται σε όλες τις Κοινότητες, καθώς και σε μεμονωμένους Ανιχνευτές και βαθμοφόρους να συμμετέχουν σ’ αυτή τη σημαντική δράση, απ’ όπου θα αποκομίσουν ση-μαντικές εμπειρίες και θα ενδυναμώσουν το Προσκοπικό Πνεύμα της Περιφέρειάς μας.

Με Προσκοπικούς Χαιρετισμούς

Άγγελος Καραμάνης

 

Περιφερειακός Έφορος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *