Αθήνα 30/3/2007

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 8/07

 

ΠΡΟΣ: Τ.Ε. και Α.Σ.

 

ΘΕΜΑ: Δεξίωση για τους Δημάρχους

 

Αγαπητοί μου

Στα πλαίσια της εφαρμογής του προγράμματός της και με στόχο την ανάπτυξη άριστων σχέσεων της Περιφέρειας και κάθε Συστήματος με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, η Περιφέρεια Προσκό-πων Ανατολικής Αττικής οργανώνει δεξίωση για τους Δημάρχους των Δήμων στους οποίους δραστη-ριοποιούνται προσκοπικά Συστήματα της Περιφέρειας.

Η δεξίωση θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο «Πεντελικόν» (αίθουσα Silver A) την Πέμπτη 17 Μαΐου 2007, στις 7:30 το απόγευμα.

Στη δεξίωση, που θα γίνει για να προβληθεί η κοινωνική προσφορά του προσκοπισμού και ιδιαίτερα η δράση του στις Τοπικές Κοινωνίες κατά την 100χρονη ιστορία του, θα προσκληθούν όλοι οι Δήμαρχοι των Δήμων στους οποίους δραστηριοποιούνται Προσκοπικά Συστήματα, οι Νομάρ-χες Αθήνας και Ανατολικής Αττικής και κάποια κυβερνητικά στελέχη και βουλευτές. Είναι απαραίτη-τη η παρουσία κάθε Αρχηγού Συστήματος και του προέδρου της Επιτροπής του Συστήματος. Κατά την κρίση του ΑΣ είναι δυνατό να προσκληθεί και κάποιος Αντιδήμαρχος και να συμμετάσχει και ο Υ.Σ. ή κάποιο μέλος της επιτροπής που έχει ιδιαίτερα φιλικές σχέσεις με τη Δημοτική Αρχή.

Το κόστος που αναλογεί σε κάθε προσκεκλημένο (Δήμαρχο, Αντιδήμαρχο, ΑΣ, Πρόεδρο ΕΚΣ – υπολογίζεται γύρω στα 50 €) θα βαρύνει το Σύστημα, ενώ το κόστος για τους υπόλοιπους προ-σκεκλημένους (Νομάρχες, Βουλευτές, μέλη Δ.Σ/ΣΕΠ, επιτελείο Π.Ε.) θα βαρύνει την Περιφέρεια.

Η εκδήλωση αυτή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία για τις δημόσιες σχέσεις κάθε Συστήματος και του Ελληνικού Προσκοπισμού γενικότερα και θα πρέπει να γίνει προσπάθεια απ’ ό-λους να έχει απόλυτη επιτυχία.

Παρακαλώ τους Τ.Ε. και τους Α.Σ. να συμβάλλουν στην επιτυχία της εκδήλωσης πηγαί-νοντας αυτοπροσώπως της προσκλήσεις στους Δημάρχους και επιβεβαιώνοντας την αποδοχή της πρό-σκλησης.

Με προσκοπικούς χαιρετισμούς

 

Άγγελος Καραμάνης

Περιφερειακός Έφορος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *