1 Οκτωβρίου 2007

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 21/07

 

Προς: Όλους τους Βαθμοφόρους

 

ΘΕΜΑ: Διοικητικές μεταβολές

 

Αγαπητοί μου

Τα καθήκοντα του Εφόρου Κλάδου Λυκοπούλων αναλαμβάνει από σήμερα ο κ. Κώστας Χατζάτογλου, σε αντικατάσταση της κ. Έλενας Καστάνη, η οποία παραιτήθηκε λόγω αυξημέ-νων οικογενειακών και επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Ευχαριστώ πολύ την Έλενα για τη σημαντική πολυετή προσφορά της στον κλάδο Λυκο-πούλων. Είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσει να προσφέρει την επιστημονική παιδαγωγική της γνώση και την σημαντική προσκοπική εμπειρία της στον Κλάδο, όποτε χρειαστεί και της εύχο-μαι κάθε καλό.

Στο νέο Έφορο κλάδου Λυκοπούλων εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο που αναλαμβάνει. Είμαι σίγουρος ότι με τη βοήθεια όλων των βαθμοφόρων του κλάδου θα βοηθήσει στην ποιο-τική αναβάθμιση των Αγελών και στην αριθμητική αύξηση των Λυκοπούλων.

Για τον καθορισμό των στόχων του νέου προσκοπικού έτους και τον καθορισμό και προ-γραμματισμό ενεργειών για την επίτευξή τους, καλούνται όλοι οι βαθμοφόροι του κλάδου Λυ-κοπούλων σε συνάντηση, την Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2007, στις 19:00 στο χώρο του 3ου Συ-στήματος Αγίας Παρασκευής.

Για συνεργασία με τον Έφορο κλάδου Λυκοπούλων μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλ. 6976610306 ή στο e-mail: k_hatzatoglou@yahoo.gr.

Με προσκοπικούς χαιρετισμούς

 

Άγγελος Καραμάνης

Περιφερειακός Έφορος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *