Αθήνα 14/11/2007

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25/07

 

ΠΡΟΣ: Κοινότητες Ανιχνευτών

 

ΘΕΜΑ: Διοργάνωση Ανιχνευτικού Εργαστηρίου

 

Αγαπητοί μου,

O Κλάδος Ανιχνευτών της Περιφέρειάς μας, οργανώνει Ανιχνευτικό Εργαστήριο την Κυρια-κή 25/11/2007 (15:00 –22:00). Το εργαστήρι θα έχει θέμα: «Η Τεχνική της Παρουσίασης» και θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Μίκης Θεοδωράκης» στο Δημαρχείο Χολαργού (Περικλέους 55).

Στο εργαστήρι μπορούν να συμμετάσχουν Ανιχνευτές απ’ όλες τις Κοινότητες της Περιφέ-ρειας Ανατολικής Αττικής. Το σενάριο της παρουσίασης αφορά την αποστολή του Κλάδου Ανιχνευτών της Περιφέρειάς μας στην Κωνσταντινούπολη το 2006. Στο εργαστήριο καλούνται να συμμετέχουν όλοι οι Βαθμοφόροι του κλάδου Ανιχνευτών που δεν το έχουν παρακολουθήσει στο παρελθόν, ώστε μελλο-ντικά να μπορούν να πραγματοποιούν ελκυστικές παρουσιάσεις συνθέσεως. Η συμμετοχή όλων κρίνε-ται αναγκαία γιατί η παρουσίαση στην Κοινότητα Ανιχνευτών, αποτελεί ένα από τα βασικά παιδαγωγικά εργαλεία.

Η παρακολούθηση του σεμιναρίου θα γίνει μόνο με Προσκοπική Στολή. Τους Ανι-χνευτές θα συνοδεύουν υποχρεωτικά Βαθμοφόροι από τις Κοινότητες τους. Οι συμμετέχοντες θα συμβάλλουν στις δαπάνες του εργαστηρίου με το ποσό των 10 € και θα φέρουν μαζί τους απα-ραίτητα φακό κεφαλής για τις ανάγκες του εργαστηρίου .

Οι Δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά με ονομαστική λίστα από κάθε Κοινότητα στον Έφορο Κλάδου Ανιχνευτών Μανώλη Άγριο, στο e-mail (magrios@otenet. gr.) μέ-χρι την Δευτέρα 19/11/07.

Με προσκοπικούς χαιρετισμούς

 

Άγγελος Καραμάνης

Περιφερειακός Έφορος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *