Αθήνα 7/11/2007

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 23/07

 

ΠΡΟΣ: Βαθμοφόρους Κλάδου Λυκοπούλων και Αρχηγούς Συστημάτων

 

ΘΕΜΑ: Διοργάνωση Σεμιναρίου με θέμα «Η Παρουσίαση στην Αγέλη»

 

 

Αγαπητοί μου,

O Κλάδος Λυκοπούλων της Περιφέρειάς μας, σε συνεργασία με τον Έφορο του Κλάδου Λυ-κοπούλων της Γενικής Εφορίας, Νεκτάριο Τσεσμελόπουλο, στα πλαίσια της άτυπης εκπαίδευσης, διορ-γανώνει ένα σεμινάριο για τους Βαθμοφόρους των Αγελών την Κυριακή 18/11/2007 (18.00–20.30). Το σεμινάριο θα έχει θέμα: «Τεχνικές Παρουσίασης στην Αγέλη» και θα πραγματοποιηθεί στο 3ο Σύστη-μα Προσκόπων Αγίας Παρασκευής (οδηγίες προορισμού θα βρείτε στο τέλος της ανακοίνωσης ).

Στη συνάντηση αυτή οι Βαθμοφόροι που θα συμμετάσχουν θα έχουν τη δυνατότητα να μάθουν:

  • Πώς παρουσιάζουμε ένα παιχνίδι, μια ιστορία, μία Ερασιτεχνική Ασχολία στην Αγέλη μας
  • Τι χρειάζεται για μια πετυχημένη παρουσίαση
  • Από που μπορούμε να αντλούμε ιδεές για παρουσιάσεις
  • Τι μέσα-υλικά μπορούμε να χρησιμοποιούμε για μια παρουσίαση

Η παρακολούθηση του σεμιναρίου θα γίνει με Προσκοπική Στολή (εναλλακτικά μπλούζα Polo). Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά με ονομαστική λίστα από κάθε AAΛ στο e-mail του Κλάδου Λυκοπούλων, luk_an@hotmail.com μέχρι την Τετάρτη 14/11/07, ώστε να γίνει καλύτερα η προετοιμασία του σεμιναρίου.

Στο σεμινάριο καλούνται να συμμετέχουν όλοι οι Βαθμοφόροι του Κλάδου Λυκοπούλων της Περιφέρειας, και ειδικά αυτοί που δεν έχουν παρακολουθήσει τη Σχολή Βασικής εκπαίδευσης του Κλά-δου, ώστε μελλοντικά να μπορούν να πραγματοποιούν ελκυστικές παρουσιάσεις στις Αγέλες τους. Η συμμετοχή όλων κρίνεται αναγκαία γιατί η Παρουσίαση στην Αγέλη Λυκοπούλων αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία για ένα πετυχημένο πρόγραμμα.

Με προσκοπικούς χαιρετισμούς

 

Άγγελος Καραμάνης

Περιφερειακός Έφορος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *