27 Αυγούστου 2007

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 15/07

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους βαθμοφόρους

ΚΟΙΝ.: Π.Ε. Αθηνών, Π.Ε. Σαρωνικού, Π.Ε. Νότιας Αττικής,, Π.Ε. Δυτικής Αττικής, Ε.Π. Αττικής, Γ.Ε.

 

ΘΕΜΑ: Ημερίδα καριέρας

 

Αγαπητοί μου,

Η Περιφέρειάς μας, έχει θέσει ως πρωτεύοντα στόχο της – μεταξύ των άλλων – την προ-σπάθεια για συνεχή υποστήριξη και πολύπλευρη ανάπτυξη των βαθμοφόρων της, ώστε να είναι σε θέση να επιτελούν απερίσπαστοι και με πολλά εφόδια το σημαντικό έργο τους.

Στα πλαίσια αυτά, η Περιφέρεια Προσκόπων Ανατολικής Αττικής, σε συνεργασία με την εταιρεία Adecco, οργανώνει για τους βαθμοφόρους «Ημερίδα Καριέρας».

Ο όμιλος Adecco είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός στον τομέα παροχής υπηρεσιών αν-θρώπινου δυναμικού παγκοσμίως. Στην Ελλάδα ο όμιλος Adecco ιδρύθηκε το 2000 και παρέχει ένα ευρύ φάσμα ολοκληρωμένων υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού, ανάμεσα στις οποίες συγκαταλέγο-νται η εύρεση και επιλογή μόνιμου προσωπικού, υπηρεσίες προσωρινής απασχόλησης, πρόσληψη και διαχείριση προσωπικού κι επανατοποθέτηση προσωπικού.

Το θεματολόγιο της ημερίδας θα περιλαμβάνει ενημέρωση από συμβούλους της Αdecco αλλά και ανώτερα διευθυντικά στελέχη σημαντικών πολυεθνικών εταιρειών για εργασιακές συνθήκες, ευκαιρίες και δυνατότητες σε εταιρείες του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στον επιχει-ρηματικό τομέα και στο ελεύθερο επάγγελμα. Οι συμμετέχοντες θα ασχοληθούν μέσα από εργαστήρια με τον καταρτισμό ενός επαγγελματικού βιογραφικού, την τεχνική μιας επαγγελματικής συνέντευξης και την ανάπυξη του προσωπικού τους δικτύου στην προσπάθεια αναζήτησης εργασίας . Στο τέλος, θα έχουν τη δυνατότητα να να μπουν στην διαδικασία αναζήτησης εργασίας αφήνοντας, εφ’ όσον επι-θυμούν, το βιογραφικό τους στην Adecco. Η Adecco θα τους καλέσει στη συνέχεια για μία πλήρη συ-νέντευξη στα γραφεία της.

Η ημερίδα θα διεξαχθεί στις 29 Οκτωβρίου 2007, από τις 17:30 μέχρι τις 22:00 στην αί-θουσα Λευκαδίτη και δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν βαθμοφόροι που είναι σε στάδιο αναζήτησης προσωρινής ή μόνιμης απασχόλησης..

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να σταλούν μέχρι την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2007 στο FAX 210 7236561 στο e-mail vkarakitsou@sep.org.gr ή να παραδοθούν στην κα Βίκυ Καρακί-τσου, στην Εφορεία Σχολών.

Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων, θα προτιμηθούν όσοι βαθμοφόροι αναζητούν εργασία ή πρόκειται να μπουν σ’ αυτή τη διαδικασία μέσα στους επόμενους έξι μήνες και μπορούν να δεσμευ-θούν για την παρουσία τους σε όλη τη διάρκεια της ημερίδας. Θα τηρηθεί η σειρά προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον Αν. Έφορο Διεθνών Σχέσεων κ.Γιώργο Παστίδη (τηλ:6948-808085, email:gpastidis@stagreece.com).

Με προσκοπικούς χαιρετισμούς

 

Άγγελος Καραμάνης

Περιφερειακός Έφορος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *