8 Οκτωβρίου 2007

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 22/07

 

ΠΡΟΣ: Αρχηγούς Συστημάτω, Τοπικούς Εφόρους

 

ΘΕΜΑ: Συμβούλιο Αρχηγών Συστημάτων και Εφόρων

 

Αγαπητοί µου,

Με την έναρξη της νέας προσκοπικής περιόδου, σας καλώ σε συμβούλιο την Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2007, από τις 19:00 μέχρι τις 22:00, στο χώρο του 3ου Συστήματος Αγίας Παρα-σκευής, για αξιολόγηση της χρονιάς που πέρασε, για προγραμματισμό της νέας, για τακτοποίηση εκκρεμοτήτων και για συζήτηση σημαντικών θεμάτων.

Η εκπροσώπηση κάθε Συστήματος από τον Αρχηγό ή τον Υπαρχηγό του και κάθε Το-πικής Εφορείας από τον Έφορο ή τον Αναπληρωτή του είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.

Κάθε Αρχηγός Συστήματος ή Τοπικός Έφορος θα πρέπει να έχει μαζί του:

  • Την κατάσταση των βαθμοφόρων του Συστήματός του (ή των Εφόρων της Εφορείας του) με τα καθήκοντά τους, για να την παραδώσει στον Έφορο Διοίκησης κ. Κων/νο Αρβανιτόπουλο για έκδοση νέων Ε.Δ. και επιβεβαίωση των παλιών.
  • Τα χρήματα του μεριδίου της Περιφέρειας από την απογραφή του 2007 και των προηγού-μενων ετών (όπου δεν έχει ήδη καταβληθεί).
  • Τα κριτήρια αξιολόγησης Συστήματος συμπληρωμένα (επισυνάπτεται το σχετικό αρχεί-ο).
  • Τον οικονομικό απολογισμό της ΕΚΣ (έντυπο υπάρχει στην ανακοίνωση 12/07) για το έτος 2006 και ΟΛΑ ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ (πρωτότυπα) που έχουν κοπεί με το ΑΦΜ του ΣΕΠ το 2006.

Είναι πολύ σημαντική η παρουσία όλων και η τήρηση του χρόνου προσέλευσης.

Με Προσκοπικούς Χαιρετισµούς

 

Άγγελος Καραμάνης

Περιφερειακός Έφορος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *