Αθήνα 26/3/2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 7/07

ΠΡΟΣ: Μέλη Ε.Κ.Σ. Τοπικών Εφορειών και Συστημάτων της Περιφέρειας,Τοπικούς Εφόρους και Αρχηγούς Συστημάτων

ΘΕΜΑ: Συνάντηση μελών Ε.Κ.Σ.

Αγαπητοί μου

Στα πλαίσια της εφαρμογής του προγράμματός της και με στόχο την αλληλογνωριμία την ενημέρωση και την καλύτερη συνεργασία, η Περιφέρεια Προσκόπων Ανατολικής Αττικής ανακοινώ-νει την οργάνωση συνάντησης των μελών των Ε.Κ.Σ. των Συστημάτων και Τοπικών Εφορειών.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Προσκοπικό Εκπαιδευτικό και Κατασκηνωτικό Κέντρο του Σουνίου την Κυριακή 22 Απριλίου 2007, από τις 11:00 μέχρι τις 17:00.

Καλούνται να συμμετάσχουν όλα τα μέλη των ΕΚΣ των Τοπικών Εφορειών και των Συ-στημάτων, συνοδευόμενα από τον Τ.Ε., τον Αρχηγό ή τον Υπαρχηγό Συστήματος.

Το πρόγραμμα, εκτός από την αλληλογνωριμία και την ελεύθερη συζήτηση, θα περιλαμ-βάνει ενημερωτικές εισηγήσεις με θέματα:

  • «Γνωριμία με τον Προσκοπισμό»
  • «Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες της ΕΚΣ»
  • «Διαχείριση οικονομικών και τήρηση λογιστικών»
  • «Δημόσιες Σχέσεις»
  • «Αναζήτηση χορηγιών».

Ο Αρχηγός του κέντρου και η ΕΚΣ της Περιφέρειας θα προσφέρουν ζεστή φασολάδα και ουζο- κρασομεζέδες.

Παρακαλώ τους Τ.Ε. και τους Α.Σ. να φροντίσουν για τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των Επιτροπών τους και να επικοινωνήσουν με τον Έφορο Διοίκησης κ. Μιχάλη Πλαδέλη (τηλ. —, peanattikis@sep.org.gr) μέχρι τη Δευτέρα 16/4/2007 για να δηλώσουν ποιοι θα συμμε-τάσχουν.

Με προσκοπικούς χαιρετισμούς

Άγγελος Καραμάνης

Περιφερειακός Έφορος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *