Αθήνα 21 Ιουλίου 2008

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  14/08

 

Προς:     Τους βαθμοφόρους του 1ου Συστήματος Παπάγου

                Τους Εφόρους της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

                Την  Ε.Κ.Σ. του 1ου Συστήματος Παπάγου

Κοιν.:      Εφορεία Περιοχής Αττικής

Αγαπητοί μου,

 

Λόγω λήξης της θητείας του Αρχηγού του 1ου Συστήματος Παπάγου, καλούνται οι βαθμοφόροι του Συστήματος με Ε.Δ. και συνεχή 12μηνη τουλάχιστον θητεία και οι Έφοροι της Π.Ε., να προτείνουν υποψηφίους για τα καθήκοντα του Αρχηγού Συστήματος. Υποψηφιότητες μπορούν να προτείνει και η Ε.Κ.Σ. του Συστήματος μετά από απόφασή της.

 

Οι προτεινόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν:

1.       Ελληνική ιθαγένεια

2.       Έμπρακτη προσήλωση στις Αρχές, στο Σκοπό και στη μεθοδολογία του Σ.Ε.Π.

3.       Πνευματικές, σωματικές και διοικητικές ικανότητες ανάλογες με την αποστολή τους

4.       Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης της υποχρεωτικής σχολικής εκπαίδευσης

5.       Βεβαιωτικό παρακολούθησης Αρχικής Εκπαίδευσης

Οι προτάσεις θα πρέπει να φτάσουν στον Π.Ε. μέχρι την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2008, μαζί με την έγγραφη συγκατάθεση και επιθυμία του προτεινόμενου για την κατάθεση της υποψηφιότητας.

 

Η συνεδρίαση ανάδειξης θα οριστεί με επόμενη ανακοίνωση μέσα στο 1ο 20ήμερο του Σεπτεμβρίου.

 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία ανάδειξης έχουν όλοι οι βαθμοφόροι του Συστήματος που έχουν Εντολή Διοίκησης εν ισχύ και 12μηνη θητεία.

 

 

Με προσκοπικούς χαιρετισμούς

 

 

Άγγελος Καραμάνης

Περιφερειακός Έφορος

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *