Αθήνα 19 Σεπτεμβρίου 2008

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  18/08

 

Προς:     Τους βαθμοφόρους του 4ου Συστήματος Βριλησσίων

                Τους Εφόρους της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

                Την  Ε.Κ.Σ. του 4ου Συστήματος Βριλησσίων

Κοιν.:      Εφορεία Περιοχής Αττικής

Αγαπητοί μου,

 

Μετά από την παραίτηση του Αρχηγού του 4ου Συστήματος Βριλησσίων για προσωπικούς λόγους, καλούνται οι βαθμοφόροι του Συστήματος με Ε.Δ. και συνεχή 12μηνη τουλάχιστον θητεία και οι Έφοροι της Π.Ε., να προτείνουν υποψηφίους για τα καθήκοντα του Αρχηγού Συστήματος. Υποψηφιότητες μπορούν να προτείνει και η Ε.Κ.Σ. του Συστήματος μετά από απόφασή της.

 

Οι προτεινόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν:

1.       Ελληνική ιθαγένεια

2.       Έμπρακτη προσήλωση στις Αρχές, στο Σκοπό και στη μεθοδολογία του Σ.Ε.Π.

3.       Πνευματικές, σωματικές και διοικητικές ικανότητες ανάλογες με την αποστολή τους

4.       Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης της υποχρεωτικής σχολικής εκπαίδευσης

5.       Βεβαιωτικό παρακολούθησης Αρχικής Εκπαίδευσης

Οι προτάσεις θα πρέπει να φτάσουν στον Π.Ε. μέχρι την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2008, μαζί με την έγγραφη αποδοχή της υποψηφιότητας από τον προτεινόμενο.

 

Η συνεδρίαση ανάδειξης ορίζεται για την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2008, στις 21.00, στη λέσχη του Συστήματος.

 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία ανάδειξης έχουν όλοι οι βαθμοφόροι του Συστήματος που έχουν Εντολή Διοίκησης εν ισχύ και 12μηνη θητεία.

 

 

Με προσκοπικούς χαιρετισμούς

 

 

Άγγελος Καραμάνης

Περιφερειακός Έφορος

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *