Αθήνα 21 Ιουλίου 2008

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 13 /08

 

Προς:     Τους βαθμοφόρους της Τ.Ε. Αμαρουσίου – Πεύκης – Μελισσίων

                Τους Εφόρους της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

                Τις  Ε.Κ.Σ. της Τ.Ε. Αμαρουσίου – Πεύκης – Μελισσίων και των Συστημάτων της

Κοιν.:      Εφορεία Περιοχής Αττικής

Αγαπητοί μου,

 

Λόγω λήξης της θητείας του Τοπικού Εφόρου Αμαρουσίου – Πεύκης – Μελισσίων, καλούνται οι βαθμοφόροι των Συστημάτων και οι Έφοροι της Τ.Ε. με Ε.Δ. και συνεχή διετή τουλάχιστον θητεία και οι Έφοροι της Π.Ε., να προτείνουν υποψηφίους για τα καθήκοντα του Τοπικού Εφόρου. Υποψηφιότητες μπορούν να προτείνουν και οι Ε.Κ.Σ. των Συστημάτων και της Τ.Ε. μετά από απόφασή τους.

 

Οι προτεινόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν:

1.       Ελληνική ιθαγένεια

2.       Έμπρακτη προσήλωση στις Αρχές, στο Σκοπό και στη μεθοδολογία του Σ.Ε.Π.

3.       Πνευματικές, σωματικές και διοικητικές ικανότητες ανάλογες με την αποστολή τους

4.       Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης της υποχρεωτικής σχολικής εκπαίδευσης

5.       Βεβαιωτικό παρακολούθησης Αρχικής Εκπαίδευσης

Οι προτάσεις θα πρέπει να φτάσουν στον Π.Ε. μέχρι την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2008, μαζί με την έγγραφη συγκατάθεση και επιθυμία του προτεινόμενου για την κατάθεση της υποψηφιότητας.

 

Η συνεδρίαση ανάδειξης θα οριστεί με επόμενη ανακοίνωση μέσα στο 1ο 20ήμερο του Σεπτεμβρίου.

 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία ανάδειξης έχουν όλοι οι βαθμοφόροι της Τ.Ε. που έχουν Εντολή Διοίκησης εν ισχύ και 2ετή θητεία. Παρακαλούνται οι Αρχηγοί των Συστημάτων να τακτοποιήσουν όποιες τυχόν εκκρεμότητες με Ε.Δ. υπάρχουν μέχρι τις 28 Αυγούστου, ώστε να μπορέσουν οι βαθμοφόροι να εγγραφούν στον κατάλογο των εχόντων δικαίωμα ψήφου.

 

Με προσκοπικούς χαιρετισμούς

 

 

Άγγελος Καραμάνης

Περιφερειακός Έφορος

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *