3 Δεκεμβριου 2008

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  27/08

 

Προς:     Τους βαθμοφόρους και Εφόρους της Τ.Ε. Κηφισιάς

                Τους Εφόρους της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

                Τις  Ε.Κ.Σ. των της Τ.Ε. Κηφισιάς και των Συστημάτων της

Κοιν.:      Εφορεία Περιοχής Αττικής

Αγαπητοί μου,

              Κατά την πρόσκληση υποψηφιοτήτων  για τη θέση του Τ.Ε. Κηφισίας ,προτάθηκε ως μοναδικός υποψήφιος ο Αλέξανδρος Βαρουξης.

              Για το λόγο αυτό καλούνται  οι Βαθμοφόροι της Τ.Ε. Κηφισίας  που έχουν εντολή διοικήσεως σε ισχύ και θητεία τουλάχιστον δυο ετών να προσέλθουν την Κυριακή 14-12-2008 και ώρα 18:00 στην έδρα της Τ.Ε. Κηφισίας για την διαδικασία αναδείξεως

 

Με προσκοπικούς χαιρετισμούς

 

Γεώργιος Α. Γρηγόρης

Περιφερειακός Έφορος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *