6 Νοεμβρίου 2008

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25/08

 

Προς:     Τους βαθμοφόρους και Εφόρους της Τ.Ε. Κηφισιάς

                Τους Εφόρους της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

                Τις  Ε.Κ.Σ. των της Τ.Ε. Κηφισιάς και των Συστημάτων της

Κοιν.:      Εφορεία Περιοχής Αττικής

Αγαπητοί μου,

Λόγω της λήξης της θητείας του Τ.Ε. Κηφισιάς κ. Χαράλαμπου Τσακμάκη, καλείστε να προτείνετε υποψηφίους για τα καθήκοντα του Τοπικού Εφόρου. 

Υποψηφιότητες μπορούν να προταθούν από τους Βαθμοφόρους των Συστημάτων και τους Εφόρους της Τ.Ε. με Ε.Δ. και συνεχή διετή τουλάχιστον θητεία, από τους Εφόρους της Π.Ε. και από τον Περιφερειακό Έφορο. Υποψηφιότητες μπορούν να προτείνουν και οι Ε.Κ.Σ. των Συστημάτων και της Τ.Ε. μετά από απόφασή τους.

Οι προτεινόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν:

1.       Ελληνική ιθαγένεια

2.       Έμπρακτη προσήλωση στις Αρχές, στο Σκοπό και στη μεθοδολογία του Σ.Ε.Π.

3.       Πνευματικές, σωματικές και διοικητικές ικανότητες ανάλογες με την αποστολή τους

4.       Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης της υποχρεωτικής σχολικής εκπαίδευσης

5.       Βεβαιωτικό παρακολούθησης Αρχικής Εκπαίδευσης

Οι προτάσεις θα πρέπει να φτάσουν στον Π.Ε. μέχρι την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2008, μαζί με την έγγραφη συγκατάθεση και επιθυμία του προτεινόμενου για την κατάθεση της υποψηφιότητας.

Η ημερομηνία της ανάδειξης θα ανακοινωθεί έγκαιρα με νεότερη ανακοίνωση.

 

 

Με προσκοπικούς χαιρετισμούς

 

 

Άγγελος Καραμάνης

Περιφερειακός Έφορος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *