10/7/2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 12/08  

ΠΡΟΣ: Αρχηγούς Κοινοτήτων Ανιχνευτών

Αρχηγούς Συστημάτων

Τοπικούς Εφόρους

ΚΟΙΝ. Γενική Εφορεία (Κλάδος Ανιχνευτών)

Ε.Π. Αττικής

Περιφερειακές Εφορείες Αθηνών, Δυτικής Αττικής, Νότιας Αττικής, Σαρωνικού

Αγαπητοί μου,

Η Περιφερειακή Εφορεία Ανατολικής Αττικής, σε εφαρμογή του ετήσιου προγράμματός της, οργανώνει εκδρομή εξερεύνηση Δάφνης για τις 11-13 Σεπτεμβρίου 2008, στο όρος Γκιώνα. Σκοπός της εκδρομής είναι να αποδείξουν οι Ανιχνευτές που θα συμμετάσχουν ότι, τόσο ατομικά, όσο και σε συνεργασία μεταξύ τους είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τις γνώσεις και ικανότητες υπαίθρου, είναι οργανωμένοι, αυτάρκεις, παίρνουν πρωτοβουλίες και μπορούν να ανταπεξέλθουν με ασφάλεια στην εξερεύνηση που περιλαμβάνει διαβίωση στο ύπαιθρο με διανυκτέρευση.

Την ευθύνη της εκδρομής θα έχει η Επιτροπή Εκδρομής-Εξερεύνησης Δάφνης που θα αποτελείται από:

τον Έφορο Κλάδου Ανιχνευτών της ΠΕΑΑ

τους Αρχηγούς των Ανιχνευτών που θα συμμετέχουν

Στην εκδρομή μπορούν να πάρουν μέρος όσοι Ανιχνευτές:

1. έχουν ενεργό συμμετοχή στις δράσεις της Κ.Α. για τουλάχιστον 18 μήνες από την εισδοχή τους,

2. έχουν λάβει μέρος σε 12 τουλάχιστον δράσεις της Κοινότητάς τους, από τις οποίες τουλάχιστον 6 να είναι δράσεις ανίχνευσης φύσης (1 τουλάχιστον 5θήμερη) και τουλάχιστον μια από κάθε πεδίο από τα υπόλοιπα

3. έχουν συμμετάσχει στη διοργάνωση τουλάχιστον 6 δράσεων από τις παραπάνω ως μέλη Ομίλου Εργασίας

4. έχουν πραγματοποιήσει 2 τουλάχιστον παρουσιάσεις σε θέματα του ενδιαφέροντός τους, μια στην Κοινότητα και μια παρουσία κοινού

5. έχουν παρακολουθήσει με επιτυχία ένα τουλάχιστον Ανιχνευτικό Εργαστήριο Γνώσεων

6. έχουν βοηθήσει ενεργά στην οργάνωση μιας δράσης προσφοράς με τη συμμετοχή της Κ.Α.

Οι αιτήσεις συμμετοχής, πρέπει να παραδοθούν σωστά συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες στον Έφορο Κλάδου Ανιχνευτών κ. Μανώλη Άγριο μέχρι την Πέμπτη 07/08/2008. Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από την επιτροπή της εκδρομής και οι ανιχνευτές που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια συμμετοχής θα ειδοποιηθούν έγκαιρα.

Οι συμμετέχοντες Ανιχνευτές θα χωριστούν σε τριμελείς Ομίλους Εξερεύνησης, οι οποίοι θα πρέπει:

Να ακολουθήσουν πορεία με χάρτη και πυξίδα σε άγνωστη διαδρομή

Να διανυκτερεύσουν στο ύπαιθρο σε κατάλυμα που θα κατασκευάσουν με υλικά που θα βρουν εκεί

Να κάνουν κάποια τοπογραφική εργασία που θα τους ζητηθεί

Να μαγειρέψουν

Να δείξουν σωστά στοιχεία Προσκοπικής Τεχνικής στα θέματα:

* Ανίχνευση: εφόδια- υλικά, οργάνωση μετακινήσεων, συνεννόηση, παρατηρητικότητα, ασφάλεια

* Σκαπανική: σχοινιά, κόμποι, συνδέσεις, κατασκευές, εργαλεία
* Κατασκηνωτική: χώρος κατασκήνωσης, υλικά, εφοδιασμός
* Πρώτες Βοήθειες και υγιεινή
* Φυσικό περιβάλλον: μετεωρολογία, αστερισμοί, προστασία περιβάλλοντος,

Να πραγματοποιήσουν μια σύντομη έρευνα του φυσικού ή πολιτιστικού περιβάλλοντος της περιοχής.

Να επιδεικνύουν σε κάθε στιγμή της εκδρομής Προσκοπικό Πνεύμα.

Κάθε Όμιλος θα πρέπει μέσα σε 15 μέρες μετά την εκδρομή να παραδώσει στην επιτροπή εκδρομής φάκελο με το ημερολόγιο της εκδρομής και με τις ομαδικές και ατομικές εργασίες που θα ζητηθούν.

Η επιτροπή Εκδρομής Εξερεύνησης Δάφνης θα αξιολογήσει τη δουλειά των Ανιχνευτών και θα εισηγηθεί στον Περιφερειακό Έφορο, ο οποίος θα απονείμει τα διακριτικά Δάφνης στους επιτυχόντες και θα κοινοποιήσει τα ονόματά τους στην Εφορεία Ανιχνευτών της Γενικής Εφορείας.

Η σύνθεση των ομίλων και οι υπόλοιπες λεπτομέρειες της εκδρομής θα ανακοινωθούν στους συμμετέχοντες έγκαιρα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον Έφορο Κλάδου Ανιχνευτών, στο τηλ. 6977071220.

Καλή επιτυχία στους συμμετέχοντες!!!


Με προσκοπικούς χαιρετισμούς

Άγγελος Καραμάνης

Περιφερειακός Έφορος

Ακολουθεί η δήλωση συμμετοχής

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ-ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΑΦΝΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΤΗΛ.: Email:

ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΗΜ/ΝΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ:

ΣΥΣΤΗΜΑ:


ΔΡΑΣΗ/ ΠΕΔΙΟ

ΗΜ/ΝΙΑ

ΤΟΠΟΣ

ΘΕΜΑ

ΔΙΟΡΓ.

ΣΧΟΛΙΑ

1

5θήμερη Ανιχν.Φύσης

2

Ανίχνευση Φύσης

3

Ανίχνευση Φύσης

4

Ανίχνευση Φύσης

5

Ανίχνευση Φύσης

6

Ανίχνευση Φύσης

7

Αγωγή-Δημοκρατία

8

Κοινωνική αλληλεγγύη

9

Πολιτισμός

10

Ποιότητα Ζωής

11

Σταδιοδρομία

12

Άλλη

13

1η Παρουσίαση

14

2η Παρουσίαση

15

Δράση Προσφοράς

16

Ανιχν. εργ. Γνώσεων

Ο ΑΙΤΩΝ

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ο ΤΟΠΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *