12 Οκτωβρίου 2008 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 22/08

     

ΠΡΟΣ :   Όλους τους Βαθµοφόρους

 

Αγαπητοί µου,

Στα  πλαίσια  του    Εκπαιδευτικού  Προγράμματος 2008   της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής  και  σε εφαρµογή του Κανονισµού Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Βαθµοφόρων, ανακοινώνεται ότι θα πραγµατοποιηθεί Σχολή Αρχικής Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων στις 8 και 9 Νοεμβρίου 2008. Στη Σχολή μπορούν να συμμετάσχουν Βαθµοφόροι που έχουν  Εντολή  Διοικήσεως και έχουν απογραφεί οι ίδιοι και τα Κλιµάκια  τους για το έτος 2008. Κάθε εκπαιδευόµενος θα συµβάλλει στις δαπάνες της Σχολής µε το ποσό των €25,00.  

Αιτήσεις συµµετοχής,  σωστά συµπληρωµένες και υπογεγραµµένες και µε το ποσό των € 25,00  θα πρέπει να φθάσουν ιεραρχικά στην Π.Ε. Αν. Αττικής το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 29/10/2008. Αρχηγός της Σχολής θα είναι ο Εκπαιδευτής κ. Χριστόφορος Μητρομάρας.

Όσοι και όσες επιλεγούν να παρακολουθήσουν τη Σχολή αυτή θα ειδοποιηθούν έγκαιρα και τηλεφωνικά για τη συµµετοχή  τους και τις λοιπές λεπτοµέρειες (εφόδια, υλικά κλπ).

Παρακαλούνται οι Τοπικοί Έφοροι καθώς και οι Αρχηγοί Συστηµάτων να ενηµερώσουν το ταχύτερο δυνατόν τους Βαθµοφόρους, σχετικά µε τη λειτουργία της Σχολής αυτής. Επίσης παρακαλούνται οι ΕΚΣ να ενισχύσουν όσους επιθυµούν να παρακολουθήσουν τη  Σχολή.

Οι Βαθμοφόροι που θα συμμετάσχουν στη Σχολή θα πρέπει να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια γνώσεων προσκοπικής τεχνικής που θα λειτουργήσουν την Κυριακή 2/11/08 από τις 16.00 μέχρι 20.00 στο χώρο του 3ου Συστήματος Αγ. Παρασκευής (πρώην στρατόπεδο Σπυρούδη), με αντικείμενα: Χάρτης-τοπογραφία, Α’ Βοήθειες-υγιεινή, Κόμποι-συνδέσεις και Επικοινωνία. Τα σεμινάρια αυτά μπορεί να παρακολουθήσει και όποιος άλλος Βαθμοφόρος επιθυμεί.

    

Με Προσκοπικούς Χαιρετισµούς

 

 

Άγγελος Καραμάνης

Περιφερειακός Έφορος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *