19 Φεβρουαρίου 2008 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 07/08

 

ΠΡΟΣ :  Τοπικούς Εφόρους, Αρχηγούς Συστημάτων

 

Αγαπητοί µου,

 

Μια νέα δυνατότητα του esep είναι πια ενεργή! Η ηλεκτρονική έκδοση εντολών διοίκησης. Η εφαρμογή αυτή λειτουργεί δοκιμαστικά για την Ε.Π. Αττικής.

Με την εφαρμογή αυτή ο επικεφαλής κάθε κλιμακίου δίνει άμεσα τα στοιχεία του βαθμοφόρου για έκδοση εντολής (απαραίτητη και η συμπλήρωση του εκπαιδευτικού μητρώου του βαθμοφόρου). Τα προϊστάμενα κλιμάκια εγκρίνουν ηλεκτρονικά, η Ε.Π. βγάζει τη διοικητική πράξη χορήγησης εντολής και η Περιφέρεια τυπώνει το καρτελάκι. Σας παραπέμπω στην ανακοίνωση 129 της Ε.Π. Αττικής (θα τη βρείτε στο e-επικοινωνία, Κωδικός 252/5-2-2008) για τις λεπτομέρειες.

Επομένως, από δω και στο εξής θα ακολουθείται αυτή η διαδικασία. Για κάθε απορία και διευκρίνηση, όπως και για κάθε παρατήρηση μπορείτε να απευθύνεστε στον Έφορο Διοίκησης της Περιφέρειας κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο στο mail της Περιφέρειας (peanattikis@sep.org.gr), ο οποίος θα την προωθήσει στον Έφορο Περιοχής.

Πιστεύω ότι η διαδικασία αυτή θα απλουστεύσει και θα συντομεύσει την έκδοση Εντολών Διοίκησης στους βαθμοφόρους, θα βοηθήσει στη διατήρηση έγκυρου μητρώου βαθμοφόρων, ενώ την ευθύνη της ύπαρξης Εντολών Διοίκησης θα έχει ολοκληρωτικά ο επικεφαλής κάθε κλιμακίου.

Παρακαλώ όλους να καταβάλλουν την προσπάθεια που απαιτείται στην αρχική αυτή φάση, ώστε η προσαρμογή στη νέα δυνατότητα να γίνει ομαλά και γρήγορα και να υποβάλλουν όποια παρατήρηση έχουν, ώστε το σύστημα να βελτιωθεί όπου χρειάζεται.

    

Με Προσκοπικούς Χαιρετισµούς

 

Άγγελος Καραμάνης

Περιφερειακός Έφορος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *